چـرڪــ نـویسـ هـآے בפֿـتــر بـاروטּ

HomeMeBaxBackDesign
پست ثابت

کـــآمنتــــنگـ :))

حرفــ، شعــر، دعــوت و غیــره :)) جـــآش اینجـــآوس :دی

بـ علــت نــآبلــدی  و نیــم چـ دانشجــویی نــت کمتـــر میــآم :))

دوسـ گلیـــآ شـــرمنــده! اگــ نمیــسرمـ! عــآشقتـــــونممممم :***


برید کلاس زبان

بجای انگلیسی و آلمانی و فرانسه ، برید زبون ِ آدم ِ زبون نفهم یاد بگیرید 
درسته سخت تره ولی کاربردی تره ...


مــن رهـــام...!

گـــآهی اوقـــآت؛ دلــــم بـــرای دختــر هـــآیــ دنیـــآیم تنگــ میشــود!

دیگـــر، دختـــر وجـــود نــدارد!

مــن، رهـــآ! یکــ دختـــرم!

امـــآ انگـــآر اشتبـــاه تایپــی اســت!

دختـــر یعنـــی قداســت! امـــآ انگــآر بـآ مــریم بــ گــور سپــرده شــد!

دختـــر یعنــی لطافــت! امـــا پســرکی آنــ را بــ غــآرت بــرد!

دختــر یعنـــی نـــآز! الــان .........................

دختـــر کیســـت؟! کجـــآست؟!

مـــن رهـــآ! انگــآر دیگــر دختـــر نیستـــم!

مـــن رهـــآم! قطعـــآ پســـر همـ نیستـــم!

مـــن رهــآم! یکـ مــوجود بــی هویــت!

تــو ........................................................................................!


امدم فعلا

سلــــــــــــــآم

عیدتــــون مبـــــــآرکــآ

اوووووفـــ چقـــد دلمــ برـآ اینجـــــآ تنگــ بـــودا!

:( گوشیـــم خرابــ شـدشــ هعـــی!

همیــــنآ

دوستــــون دارمـ

تـــآبعـــد


مـــن

من برعکس خیلی ها: 
اخلاقـــــــم سگ نــــــیس !!!
رفــــــتارم تـــــــک نیــــــس !!!
امثالــــــم کـــــــم نــــــیس !!!
دیگه فــــــازم غــــــم نیــــــس !!!
صِـــــــدام بَم نــــــیس !!!
کمـــــــرم خــــــــَم نـــــــیس !!!
حرفــــــام ســَـــــم نیــــــس !!!
چشـــــمام نـــــــَم نــــــیس !!!
مـــــــن خـــــاص نیســــــــتم
آس و پــــــاس نیســــــــتم
عاشـــــِق یاس نیســـــــتم 
برای هیچکــــــــس لاستیـــــــــک زاپاس نیستـــــــَم
من عقـــــــــده ای و بی احسْْــاس نیســـــــــــتم
بازم بگم؟؟؟؟؟؟؟
آقا من برعکـــــــــس خیلـــــــــــی ها، یــــــــه آدم عادی و معمـــــــــــولی ام. دوس دارم خودم باشم. خوشم نــــــــمیاد از اونایــے که خودشـــــونو بــــــالاتر وبهتــــــــــر از بقیــــــه میبیــــــنن. ســــــاده باش، خـــــــــودت باش.. همیـــــــــــن


لایک داره

گلوله نمی دانست ،
تفنگ نمی دانست ،
شکارچی نمی دانست ،
پرنده داشت برای جوجه هایش
غذا می برد ...
خدا که می دانست ... !
نمی دانست ... ؟!

( حسین پناهی )


بیچاره یارو

یه دختر خوشکلو تو خیابون دیدم که یهووووو چند نفر ریختن روش !
رفتم کمکش!
بعد کلی زد و خورد،گفتم زن رویاهام همینه...
.
.
.
عزیزم اسمت چیه؟
.
بر گشت گفت فرشاد :-|
.
به جونه خودم پسر بود!!
بابا یه علامتی چیزی نصب کنین ما الکی دل نبندیم.


هعی خدااا

معلم موضوع انشاء داد:وقتی بزرگ شدید می خواهید چه کاره شوید؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
و کودک سرطانی نوشت:من بزرگ نخواهم شد!

به سلامتی همه ی مریض ها مخصوصا مریضای سرطانی و خاص آمـــــیـــــن


ایرانسل

ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺍﺯﺕ ﺑﻬﻢ
ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺍﺱ ﻧﺪﻩ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺗﺘﻢ
ﻣﯿﺸﮑﻮﻧﻢ
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﺑﺎﯼ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺯﺕ ﺣﺎﻣﻠﻢ


:)) اومــدم از در اومــدم

سلـــــام!

بنـــده، ینـــی شخصـ شخیــص "دخـــدر بــآرون" نــت نداشتــم! ینــی داشتـــمآ! امـــآ بــآ گــوشی نمیـــشد بیــــآپــم :)))

کـــی دلشــ واســم تنگــ شــده بــود؟؟؟

والـــا نمیــدونم تــو وینــدوز 8.1 بــآ وایفـــآی موبــ کــآنکتــ شــم :{ هـــرکی بلتــه بگــه :)))

دوستـــون دارمــ بــــآبــآی...