چـرڪــ نـویسـ هـآے בפֿـتــر بـاروטּ

HomeMeBaxBackDesign
» من امده ام :)) :: جمعه ۱٠ دی ۱۳٩٥
» شاید اخرین پست :) :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳٩٥
» حله :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
» انتخاب رشته :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» نزدیک :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
» امدم فعلا :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٤
» :)) اومــدم از در اومــدم :: یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۳
» پست ثابت :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱٤٩٢
» رد دادم... :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۳
» شاید بخاطر قشنگیش :: یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳
» دستای گرمت... :: یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳
» شاید الکی :: یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳
» :| مرکز خرید :: یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳
» اومدم اما... :: یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳
» :| حرف حساب :: پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳
» امتانا :: یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳
» نمایشگا کتاب :: یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» داسان ما :: جمعه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» اقای رییس جمهور :: جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» من »:{ :: جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تولد ^_^ :: پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» .... :: پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳
» اسپـم! :: شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
» هیچی! :: پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳
» رها دوونه میشود! :| :: سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳
» ور ور رهایی!! :: دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳
» هعـــی...! :: شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳
» پسرخاله... :: جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳
» فامیل دور... :: جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳
» رها مریض :)) :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳
» بارون.. :: سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳
» خنده از ته دل... :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳
» عید... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» دلــم... :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
» باور نمیکنم... :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» امروز.... :: جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢
» بضیا :: جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢
» :)) :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» .....!!! :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢
» قطعه گم شده... :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» چرک نیویس :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» :O :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» .........! :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» شیشه! :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» پیکان :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» :| :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» بابام :* :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» ... :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» :| :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
» کلید اسرار :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
» نیمــه گم شده :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
» :)) :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
» ... :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢
» هعی.. :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢
» سلامتی :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» دوس پسر! :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» هیتلر...! :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» مورد...! :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» تن تــآک؟! :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» تن تــآک؟! :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» ساپورت :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» ...! :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» نفم بوده یارو :| :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» هر هر :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» بعلــــه :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» :||| :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» :) :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» ولـــن :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» .... :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» :) :: دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
» شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢ :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» :[ :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» ... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» ... :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢
» تولد... :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» :( :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» ... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» :) :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» پـــآییز :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» :) :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» کیلیپس! :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» :| :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢
» :) :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢
» نتـ ...! مــَد ...! :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» دوسمـ :| :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» یـآ ابلفـرضـ :)) :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» ای خدـآ :| :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢ :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» :))) :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢
» حـافظ :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢
» :O :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» P: :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» |: :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» :) :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» :| :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» ;;) :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢
» D: :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢
» @: :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢
» ... :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» D: :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» بعله... :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» :( :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» :( :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» ... :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» :S :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» :| :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
» :| :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢
» :| :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
» ...! :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
» :O :: جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢
» D: :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» :O :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» :(( :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» :| :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» واغعن :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» :)) :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» :| :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» :@ :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» :O :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢
» D: :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢
» :)))) :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» رها خلاق :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» :O :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» P: :: جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢
» ;;) :: جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢
» :)) :: جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢
» :| :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» عمو :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» :-/ :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» :(( :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» :)) :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» :) :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» هعی.. :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» P: :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» :O :: شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢
» :| :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» :( :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» :)) :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» ;) :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» :| :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» P: :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» :| :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» سلامتی :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» D: :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» :O :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» =)) :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» :-/ :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» P: :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» معجزه :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» :)) :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» :(( :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» :) :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» D: :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» P: :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» خب :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» شیخ :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» :)) :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» !! :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» ؟؟؟ :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» P: :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» تبریکــ :) ـ ░ :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» متنفرم! :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» :( :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
» :-/ :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» :) :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» D: :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» (-B :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» دلم :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» :)) :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» شارجیم! :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» :)) :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» :"> :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» خدایا! :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» :)) :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» دوس پسر :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» :)) :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» :( :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» نیمه گمشده :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» بضیا :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» :( :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» :| :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» خدافظ :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» :)) :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» =)) :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» D: :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» :)) :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» D: :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» :( :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» :| :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» :) :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» داوشم! :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» :)) :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» p: :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» :"> :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» =)) :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» :d :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» :(( :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» :O :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» ؟؟؟ :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» دوست واقعی :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» :| :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» وصیتنامه :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» =)) :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» :)) :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» :"> :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» سوال :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» :| :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» بلندپروازی :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» :)) :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» :| :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢
» :) :: شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢
» حرف دل :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
» بضی وختا! :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
» =)) :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
» :( :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
» P: :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
» سلامتی... :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
» :| :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
» :| :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» /:) :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» :d :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» :| :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» :) :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» :| :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» سلامتی.. :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» :))) :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» :)) :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» :| :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» =)) :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» :) :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» :) :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» :( :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» رهانامه :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢
» :| :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢
» :( :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» تولد :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» H2O :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» :)) :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» اینا :) :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» بابام :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» ;;) :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» ؟؟؟ :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» :| :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» هشدار :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» گشادیم!!! :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» بابام :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» :)) :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» wc :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» روحانی موچکریم :)) :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» واس پگا :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» پسرا :) :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» رهایی :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» :(( :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢
» اطلاعیه! :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
» :| :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
» :'( :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
» هعــــی ....! :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢
» حرف رهایی :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» شما چ درخواستی داری؟! :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» :)) :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» تولد :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» برادرزادم :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» اگه :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» =)) :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» اگه رءیس جمهور شم! :)) :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» ممنون از تو :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سخته... :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» فرهنگ لغت :)) :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اولین طلاق :)))) :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ی روز :) :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» من نفسم بند توئه! :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» .... :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بابام :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» داغون شدم! :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» :)) :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اعتراف نامه!!!! :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» :( :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خبر :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» دلتنگ :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» سلامتی :) :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» دلم میگیره :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» بعضی از آدم ها...! :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» فاطمه... :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» بهشت :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» تلخ ترین چیز :) :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» تولد وبلاووووگم! :دی :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» عکاسی گلرخ :) :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» منو بابام...! :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» مامان ما...! :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» هدفمندی یارانه! خخخخخ :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
» تولد رضا! :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» هفت سین! :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» چارشنبه سولی!!! خخخخخ :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» اسمس عید!!! بهله بهله! :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» هعی... :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» هههه :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» تولد...! :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» هه...! :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» شارژ! :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» خخخخخخ :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» گوشیم! :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» مامان بزرگ...! :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» حموم! :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» اندر بحث تورم! :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» زنها، مردها! :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» ای کیو...! :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» چهار شنبه سوری! :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» تولد عمو جونم! :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» دلم.... :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» فرهنگ لغت! :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» تنهایی! :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» مامی.! :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» مامی! :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» خخخ :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» کودک درون! :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» خخخ :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» عید دیدنی! :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» D: :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» مهندس های آی تی! :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» هندسه! :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» شرایط ازدواج! :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» شلوار کردی! :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» ولن.... )): :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» خخخ :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» لوازم شخصی :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» دقت کردین؟؟ :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» اون ور آ :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» دقت کردین! :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» هدفام :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» درسش خوندن رها :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» طرز نمره گرفتن....... :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» مد! :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» رها داره میره.... :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» خودکشی :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
» آدم.... :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» ی روز :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» خخخخ :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» D: :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» D: :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» خخخخ :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» عمر بیشتر؟؟ :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» خخخخ :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» دقت کردین عایا؟ :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» ریشم :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» سونی هووووو :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» روز خوشگلا :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» فوتبال :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» متلک :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» کادو :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» قتل رها...خخخ :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» GLX :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» ملیکا :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» مردهااااااااا :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» لجبازی :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» فانتزی :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» کامپیوت :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» المپیک :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» گیتا :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» رها! :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» چراغ قرمز :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» دانشگا :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» فانتزی :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» فانتزی... :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» سیب زمینی! آخ جوووون... :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» فانتزی!!! :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» مخاطب خاص :: جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱
» دزد :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» مرگ! :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» کارنامه! :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» گریه :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» :) :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» فک و فامیل! :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» پسمل همسایه! :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» مامی! :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» اخبار :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» بابام! :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» خدا! :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» تفاوت حرفیدن دخدرا و پسرا پشت تلفن! :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» کلاه سرت گذاشتن! :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» شعور! :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» فاز غم :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» آرزو رهایی! :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» هعـــــــی! :: جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱
» واااااااااای! :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» هعی....! :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» هه!!!! :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» (: :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» هه! :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» :) :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» (: :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» :) :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» :) :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» بازم آپ خنده دار! :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» از وقتی تو رفتی...! :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» خواننده ها!!! :: شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
» تو روحت آلودگی.... :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
» کارایی که دخترا انجام نمیدن! :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
» هع!!! :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
» بخند... :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
» ... :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
» بخند! :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
» بازم رها حرف زد!؟!؟ :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» اربعین :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» کریسمس! :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» طنزونه رهایی! :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» فرق دخترا و پسرا! :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» هعی...! :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» 9 دی :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» درس خوندن دخترا و پسرا!!! :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» بخند!!! آورین :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» جوک باحااااال!!! :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» ور ور های رها :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» ای کیو...! :: پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
» دوستای خوب.... :: پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
» سکوت :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» بازم رها و حرف... :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» بازم حرف... :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» ساربانا.... :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» عشق بورزید تا ب شما عشق بورزند! :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» کادو :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» مداد قرمز :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» پیرمرد و عشق...! :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» اسمس توپ باحال در حد ... !!! :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» حرف های رها... :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» حرف های رها... :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» چهارشنبه سوری...! :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱
» اسمس و جملات پ نه پ :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» عاشقونه... :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» پ ن پ های خنده دار :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» وضعیت دانشجویان در کشورها مختلف! :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» رها برگشت...! :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
» شاید اخرین مطلب طنز.. :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» دارم میرم جنوب :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» دلایل مستند برای خودکشی خفیف :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» ایرانیها در اون دنیا!!!!! :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» فواید خفن بانجی جامپینگ ! (حتما سکته بزنید !) :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» اتل متل توتوله... :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» مرد وزن هر هر به هم خندیدند :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» تولد :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» یه خبر.... :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» هه!!! خنده دار درحد تیم ملی والیبال... :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» کاش دوباره کودک می شدیم.... :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» برنامه روزانه پسرا....!!! :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» شوهر مظلوم!!! :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» برگشتم :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» ☺☻میخوام برم...( تا ته بخون)☺☻ :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» والیبالی ها... :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» کسی که دوستش داری... :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» توجه توجه :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» قالب :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» آمار وبلاگ :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» i ♥ you :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» به سلامتیه!!! :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» آخر خنده!!!! :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» دلم برات تنگ شده.... :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» یکم حرف اضافه!!!! :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» شعر جدید فریدون مشیری!!!؟ :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» رزم رستم و جومونگ!!!! :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» روش سر کار گذاشتن دخترا!!! :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» اس مس گرونی مرغ!!؟ :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» آخر خنده!!! :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» چت روم !!!! :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» سر انجام چت کردن!!!!؟ :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» حرف های یک دختر ترشیده!؟!؟ :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» غزل جدید حافظ!!! :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» خنده دار در حد بوندس لیگا!!! :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» راه های مختلف برای بدست آوردن شوهر!!!! :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» خنده دار در حد لالیگا!!!! :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» یه خاطره خنده دار!!! :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» انواع برخورد با دختری که دوست پسر داشته!!! :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» وقتی نبودم!!!! :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» ضد حال هایی در پرشین بلاگ!!! :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» مشاعره زن ها با مردها!!!! :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» جوک جدید !!! :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» این فک و فامیل ما داریم؟؟؟ :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» خدا حافظی از عشقم!!!! :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» بهترین هدیه!! 100تا بربری!!!!!! :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
» دقت کردید هایی در فضای پرشین بلاگ!!!!! :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» روش های دوست دختر ازاری!!!!!!!!! :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» دوست دختر و پسر چیه؟؟؟؟ :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» یه پسر به چی می نازه؟؟؟؟؟ :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» شباهت یک پسر به سوسک!!!! :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» دروغ هایی که دخترا میگن!!!!! :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» وقتی تو گریه میکنی.. برای عشقم!!!! :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» چطوری با کلاس بشیم؟؟؟؟؟ :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» ضد حال چیست؟؟؟؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» مردهااااااااا - زن هااااااااااا :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» تفاوت دختر و پسر!!!!!! :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» جوک و اس و هرچیز خنده دار دیگه!!! :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» سربازیِ دخترا!!!!! :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» دیکشنری از نوع طنز!!! :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» بیچاره ما دخترا!!!! :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» تفاوت زمین خوردن دختر و پسر!!! :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» فرهنگ لغت بوووووووووووووق ها!!!! :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» حالات چشم دانشجو د رمواقع مختلف!!!! :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» اعترافات جالب!!!!!!!! :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» اس ام اس سرکاری :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» صرفا جهت اطلاع!!!! :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» بوق... بوق... نظر سنجی!!!! :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» اس ام اس روز پدر از نوع مودبانه. :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» تفاوت عروسی رفتن دخترها و پسر ها :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» اس روز مرد :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» دانشجو!!!! :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» باز جوک :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» زن چیه؟؟؟ :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» واسه عاشق. :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» پیروزی :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» اشعار دوران سربازی.. :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» مرد چیه؟؟ :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» عاشق ها... :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» ههه ههه ه... :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» خنده دار؟! :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» امتحان دامادها!!! :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» رودبر خنده !!!!!!! :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بخند!!!!!!!!! :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جوک.... :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ینمه خنده واسه کنکوری ها!!!!!!!! :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» یه پسر خوب چه ویژگی هایی داره؟؟؟؟؟ :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» اس ام اس های خنده دار جدید ۹۱ :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱

قالب وبلاگ
گالری عکس
چت روم
دریافت همین آهنگ