چـرڪــ نـویسـ هـآے בפֿـتــر بـاروטּ

HomeMeBaxBackDesign
لایک داره

گلوله نمی دانست ،
تفنگ نمی دانست ،
شکارچی نمی دانست ،
پرنده داشت برای جوجه هایش
غذا می برد ...
خدا که می دانست ... !
نمی دانست ... ؟!

( حسین پناهی )


بیچاره یارو

یه دختر خوشکلو تو خیابون دیدم که یهووووو چند نفر ریختن روش !
رفتم کمکش!
بعد کلی زد و خورد،گفتم زن رویاهام همینه...
.
.
.
عزیزم اسمت چیه؟
.
بر گشت گفت فرشاد :-|
.
به جونه خودم پسر بود!!
بابا یه علامتی چیزی نصب کنین ما الکی دل نبندیم.


ایرانسل

ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺍﺯﺕ ﺑﻬﻢ
ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺍﺱ ﻧﺪﻩ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺗﺘﻢ
ﻣﯿﺸﮑﻮﻧﻢ
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﺑﺎﯼ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺯﺕ ﺣﺎﻣﻠﻢ


:| مرکز خرید

تعریف از خود نباشه
به این برکت اگه بخوام ازخودم تعریف کنم
اما باور کنید تو هر مرکز خریدی که پا میذارم، درش خود بخود واسم وا میشه !
:|
اصن خودمم موندم.... آخه آدم انقد محبوب؟!
انقد دوست داشتنی؟!
انقد با جذبه؟!!!!!!


:O

ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﻩ 27 ﺳﺎﻟﻪ …

ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﯼ ﺟﺮﺩﻥ ﺭﺧﺪﺍﺩﻩ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺮﻭﺩ
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 10 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ 
ﺭﺍﻣﯿﺰﻧﺪ

ﭘﺴﺮﯼ 27 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻪ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ

ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﯼ ﺧﻮش ﺑﺎ ﺳﺎﺭﺍ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺳﺎﺭﺍ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻡ

ﻣﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺯﯾﺮ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺮﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ

ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ،

ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ 7 ﺳﺎﻟﻪ ( ﺳﺎﺭﺍ ) ﻣﯿﺮﻭﺩ،

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮔﺎﺯ ﺭﻭﺷﻨﻪ ﺯﯾﺮﻩ ﮔﺎﺯ ﺭﻭ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺮﺑﺖ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ،

ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻧﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ

ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻭ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ :

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﯿﺎ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﻩ! 

بد سر کار رفتیا((((((:

+ راستی دختر چطوری به پسر تجاوز میکنه؟


شیشه!

ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺑﺨﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ

ﺩﺍﺭﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ .

.

.

.

.

ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ: ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ: ﺳﻼﻡ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﯿﺸﻪ؟؟ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﯾﺴﺖ

فک کنم افسردگی داره دیوااانه.. :-|


پیکان

امروز یه پیکان دیدم داغونه داغون

مال سال 48 بود اصن یه وضی

پشتش نوشته بود "هرچی دارم از دعای مادرمه" 

یکی نیس بهش بگه خو بدبخت تو عاق والدین شدی کدوم دعا :| والاع :||||||


:|

ﻣﻮﺭﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻃﺮﻑ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻟﭙﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﮔﺎﺯ ﺑﮕﯿﺮﻩ

.

.

.

.

.

.

ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮊﻻﺗﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺑﯿﺮﻭن...!!!!


بابام :*

فلشم رو تو ماشین جا گذاشتم بابامم با ماشین بیرون بوده !

یهو زنگ خونمون خورد گفتم کیه؟

بابام گفت : منم ام جی، باز کن زاخار :|

پــدر است دیگر.... :))))))9


کلید اسرار

دیروز یه دختره داشت از زیر یه ساختون نیمه کاره رد میشد،

یهو از بالا یه آجر افتاد تو سرش ولی هیچ اتفاقی براش نیوفتاد!

نگو آجره خورده به کلیپسش وجونشو نجات داده

 

کلید اسرار این قسمت :کلیپس هارا مسخره نکنید


نیمــه گم شده

مشتی خاک از زمین برمیدارم...

میبویم......میبوسم......

این نیمه ی گمشده ی من است

لا مصب اینم خلق نشد دیگـــــــــه :))


دوس پسر!

هعــــــــــــی...!

جونـــــم براتون بگه! یه دوس پســرم نداریم،

چارشمه سوزی آتیشش بزنیم!! :دی


هیتلر...!

هیتلر گفته ....

ﺳﺨﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ !!

+هــــــــــرزه، کیصــــــــافط بشــی ایشــآلا


مورد...!

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ، ﻋﺮﻭﺱ ﭼﺎﯾﯽ ﺁﻭﺭﺩﻩ،

ﺩﺍﻣﺎﺩ ﭘﺎﺷﺪﻩ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻪ:

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﯿﺎﺭ ﺑﺮﺍ ﺑﭽﻤﻮﻥ ﺿﺮﺭ ﺩﺍﺭﻩ!

+افق هس این ورا؟!؟!؟


تن تــآک؟!

ﻣﻦ ﻓﻠﺞ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻢ

ﻭ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﯾﺪﺯ ﺩﺍﺭﻡ !!!

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺧﺮﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺩﯾﺎﺑﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﭘﺮﺱ ﺷﺪﻡ

ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ

.

.

.

.

.

.

ﮐﻔﺶ ﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﺧﺮﯾﺪﻡ :-|

ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﺪﺯ ﻭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺲ

ﺗﺎﺯﻩ ﻗﺮﺍﺭﻩ تو ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﻭﯼ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ!!!!!

والاع....


تن تــآک؟!

ﻣﻦ ﻓﻠﺞ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻢ

ﻭ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﯾﺪﺯ ﺩﺍﺭﻡ !!!

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺁﺧﺮﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺩﯾﺎﺑﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﭘﺮﺱ ﺷﺪﻡ

ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ

.

.

.

.

.

.

ﮐﻔﺶ ﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﺧﺮﯾﺪﻡ :-|

ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﺪﺯ ﻭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺲ

ﺗﺎﺯﻩ ﻗﺮﺍﺭﻩ تو ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﻭﯼ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ!!!!!

والاع....


ساپورت

ﻫﻤﻮﻥ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺩﯾﺴﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﮐﺮﺩ ...

.

.

.

.

.

ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺸﺮﯼ ﮐﺮﺩ ...

+ ب ما چه اصن، پسرا باس چشاشونو درویش کنن!

 


نفم بوده یارو :|

ﺯﻥ : ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺳﺮﺩﻣﻪ ؟!

ﻣﺮﺩ : ﺧﻮﺏ ﭘﺎﺷﻮ کتتو ﺑﭙﻮﺵ !

ﺯﻥ : ﺑﺎ ﮐﺖ ﮔﺮﻡ ﻧﻤﯿﺸﻢ !

ﻣﺮﺩ : ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺑﺨﺎﺭﯼ !

ﺯﻥ : ﺁﺧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺩﻩ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﻡ ﻧﻤﯿﺸﻢ !

ﻣﺮﺩ : ﺑﺮﻭ یه ﭘﺘﻮ ﺑﯿﺎﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺭﻭ ﺧﻮﺩﺕ !

ﺯﻥ : ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﺩﻡ میشد ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﻨﻮ ﺑﻐﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﺸﺪﻡ !

ﻣﺮﺩ : ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻧﺪﻩ که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺯمستون ﻣﺎﺩﺭﺗﻮ ﺑﯿﺎﺭﯾﻢ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ !!
زن: :|
دوباره زن: :!:
سه باره زن: :(
چارباره زن: :cry:

+ مرتیکه نفم :||||


هر هر

یکی از فانتزیام به وقوع پیوست !

مامانم از بیرون اومد تا اومد از چیپسم برداره ، گفتم : اول دستتو بشور !

آقا یَک حالی داد که نگو :D

فقط یکم شکستگی پاهام اذیتم میکنه ولی تمام کبودیام خوب شده …

تازه دکتر گفته هفته دیگه گچ دست و پامم باز میکنه :|

{خنک خودتی}


بعلــــه

شاید وجودم به کسی آرامش نده !
اما همین که حرصه خیلی هارو در میاره, بهم انگیزه میده :D


:|||

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺩﻭ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎﻧﯽ :

ﺷﻨﺒﻪ : ﺟﻤﻌﻪ ! ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ؟
ﺟﻤﻌﻪ : ﻧﻪ ﺷﻨﺒﻪ ! ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ؛ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ :D


کیلیپس!

پنجشنبه ی هفته ی پیش یه دختر 22 ساله از طرف یکی از دوستان وبلاگیش ...

که تاحالا از نزدیک ندیده بودش ، به یه مهمونی توی نیاوران دعوت میشه،

و شب به همراه یکی دیگه از دوستای دخترش حاضر میشن که به مهمونی برن.

ولی غافل از اینکه اون روز آخرین روز زندگیشونه...

دخترها وقتی به محل مهمونی میرسن و ماشینشونو توی کوچه پارک میکنن

و داشتن به پلاک مورد نظر نزدیک میشدن یکدفعه جفتشون رو برق میگیره و درجا میمیرن. 

یه سرایدار از خونه بغلی که این صحنه رو دیده بود به پلیس علت حادثه رو اینطور گزارش میده که:

دخترها کلیپسشون به دکل برق گیر کرده بوده.

+ خخخخ :)))))) خنک و بی نک و چرت و چندشم خودتونید...! :))))


دوسمـ :|

به دوستم گفتم :
این پسره خوشگله خیلی بهت امار میده ها برو باهاش رفیق شو!
گفت: نه! :|
گفتم: چرا؟؟
گفت: نیگا اینوو ... خداییش این یه روزی با من قهر کنه؛ من بدبخت میشم... دیوونه میشم... میفتم تیمارستان
کارم به خودکشی میکشه... همه خانواده ام بدبخت میشن!
تورو خدا نمیخوام اصلا

خیلی اینده نگره لامصب! 


یـآ ابلفـرضـ :))

تو هواپیما نشسته بودم ...
بغل دستیم بهم گفت:
من اصن هیچ اعتقادی به اسلام ندارم!
یهو هواپیما یه تکون خورد گفتش :
یا ابلفضل نوکرتم !! 


ای خدـآ :|

دختر : برو گمشو ، دیگه نمیخوام ببینمت
پسره : نه ... تورو خدا ... تنهام نذار ... بی تو میمیرم !
دختر : ب جهنم ... ول کن دستمو !!
پسره با گریه : بی تو دنیا برام معنی و مفهوم نداره !
دختر : به درک ... من ازت خوشم نمیام .. بفهم ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مامان دختره : پاشو لنگ ظهره


 

دختره به مخاطب خاصش اس میده: اگه خوابی برام رویاتو بفرست

اگه میخندی برام لبخندتو بفرست

اگه گریه میکنی برام اشکاتو بفرست...

پسره جواب میده: الان دسشویی ام،، دقیقا بگو چی برات بفرستم؟!؟!؟


:)))

رفتم هِل سبز بخرم، فروشنده گفت چند بسته میخوای؟

گفتم: هله دان دان دان هله یدانه یدانه {-190-}{-183-} 
اممممممممممید جهان

کصافط انداختم بیرون {-15-}


حـافظ

ما همش فال حافظ میگیریم نگو حافظ خودش فال قهوه میگرفته !

نشون به او نشون که میگه : ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ! :))))


:O

ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ :

- ﺗﻮ ﮐﯿﺸﯽ؟
– ﻧﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﻢ |:

- ﻧﻪ ! ﻣﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﮐﯿﺸﻤﯿﺸﯽ؟؟ !!
– ﺧﻮﺩﺕ ﮐﯿﺸﻤﯿﺸﯽ ﮐﺼﺎﻓﻂ !!! |:

- ﻧـــﻪ ! ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﺶ ﻣﯿﺸﯽ؟
– ﺁﻫﺎﺍﺍﺍﺍ ! ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﻫﺴﺘﻢ 


|:

زنه از کوبا تا فلوریدا صد مایل شنا کرده که پیام صلح و دوستى رو به جهانیان برسونه

بعد من چون کنترل دور بود ازم دیشب با تلوزیون روشن خوابیدم!! :|


P:

ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻪ ﭼﺎﯼ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ ﻧﻪ پاستیل حتی !!!

ﺍﯾﻦ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻤﻮﻥ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ لواشک ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻻﻣﺼﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰﺱ ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻨﺎ ﺟﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ !‬ 

بعلــــــه :)))


D:

ینی اگه فیسبوک و توییتر نبودن 

میشد هنوز دخترارو با پخش کردن عکسشون تهدید کرد مثه قدیما؟ {-62-}


@:

کسى که اولین بار سوپ رو به عنوان غذا به رسمیت شناخت 

به هیچ وجه درک درستى از گشنگى نداشته{-40-}


D:

دختر خانوما و اقا پسرای ورودی 92 دانشگاه {-69-}

هفته اول عاشق نشید

از ما گفتن ...

شاخای دانشگاه معمولا از هفته دوم،سوم میان...


بعله...

ﻣﺮﺩ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ بیژامه ﻭ ﺗﯽ ﺷﺮﺕ ﻭﺍ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺦ ﺑﺰﻧﻪ،

ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﮐﻪ هر ننه قمری هم میتونه مخ بزنه!!


:(

به جان یدونه بچم
من حاضرم آمونیاکه خالص تنفس کنم ...
ولی بوی ماه مهر ب مشامم نرسه ...{-140-}


:|

مورد داشتیم رفتن خواستگاری...داماد برادر عروس رو با عروس اشتباه گرفته!!!!


:|

یعنی اینقدری که واسه اینترنت شبانه رایگان٬ شب زنده داری کردم{-141-}
اگه واسه نمازشب٬ شب زنده داری میکردم الان یه سرور اینترنت مفتی تو بهشت داشتم{-65-}


:|

عصر حجر، عصر اطلاعات، عصر ارتباطات، عصر فن آوری، عصر دیجیتال...
همه اینا ثابت میکنن که پیشرفت بشر همیشه در عصر صورت گرفته و از صبح زود بیدار شدن آدمی به جایی نمیرسه!

{-65-}


D:

بضی دخترا هم اول گریه بودن بعد دست و پا در آوردن {-62-}

+ر.ن: منم از اینام!!


:O

در اینترنت گفته هایی از من میشنوید که من هرگز آن را نگفته ام..

کورش کبیر!!


:((

یه دوس پسرم نداریم که وقتی دیگه کهنه شد و دل آزار، یه نوش بیاد به بازار{-62-}

+ر.ن: شوخیشم زشته...{-38-}


:|

دیگه از کلیپس گذشته برخی از دخترا در حال ساخت مسکن مهر رو سرشون هستند.{-77-}


واغعن

خدایی این خارجیا نصف عمرشون برفناست که قورمه سبزی نمیخورنا!!!


:))

شرایط طوری شده تا توله سگ و کره خر و روانی صداش نکردی 

باورش نمیشه دوسش داری {-15-}{-15-}


:O

پســـــــــــری که : ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﺗﮏ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ .. 
ﻫﺮﻭﻗﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﻘﻠﮑﺖ ﻣﯿﺪﻩ ... {-41-}
ﺗﻮ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺩﺍﺭﻩ ...

.
.
ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ همه چیو یاد گرفته {-62-}


D:

بـا ایـن وضـی کـه بـعـضـی پـسـرا پـیـش مـیـرن
فـک کـنـم مـوقـع عـروسـیـشـون عـروس بـا مـاشـیـن مـیـاد،
ایـنـارو از آرایـشـگـاه ور مـیـداره مـیـرن تــالار !


:))))

یه معمای ساده :

6 تا دختر که با هم دوس بودن دسته جمعی میرن استخر{-252-}

ولی وقتی برمیگردن همشون همدیگرو گم میکنن ! 

چرا ؟؟
+ر.ن: خودم جوابشو میدونمااااا :))

رها خلاق

آشپزی سخته ولی میتونین با خلاقیت های کوچیک این کار رو برای خودتون به لذت تبدیل کنید ...{-26-}

مثلا من خودم ماست و خیارو بدون خیار درست کردم خیلیم خوب شد ٬{-62-}

بعله من یه همچین آدم خلاقیم !!

رها بسی خلاق ^_^


:O

امروز مارو جو گرفت بریم سینما !{-2-}

دیالوگ دختر و پسری که کنارم نشسته بودن تو سینما:
دختره: نباید اعدام بشه{-155-}
-پسره: عزیزم من مطمئنم اعدام نمیشه{-228-}
-دختره : قول میدی؟{-60-}
پسره : آره گلم یه بوس بده حالا!!!!


P:

اینقدر که من دوست پسرامو رو امتحان کردم خدا بنده هاشو امتحان نمیکنه{-68-}خخخخ


;;)

دوست پسرم میگه هر دختری وارد زندگیم میشه اونی نیست که میخوام! 

بهش میگم درد تو خوبه،

من هر  پسری تو خیابون میبینم لامصب همونیه که میخوام {-62-}


:))

بچه های نسل بعدی یکم گناه دارن،{-75-}

چون ما بعنوان والدین میدونیم فولدری با نام "خدسافنبسفسهح" حاوی چیه!!!!


:((

چشماتونو ببندید و دقیقا 1 ماه دیگه ساعت 6صبح رو تصور کنید
که داریم آماده میشیم بریم مدرسه یا دانشگاه! {-140-}

هیچی دیگه عرضی ندارم !!


هعی..

یه ﻧﻔﺮﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻫﻤﺶ ﺩﺭﮔﯿﺮﻣﻮﻥ ﮐﻨﻪ .{-41-}
ﻣﺎﻫﻢ ﺑﮕﯿﻢ پسر ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﺮﺱ .{-13-}

ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ ﻻﻣﺼﺐ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺗﻮﯾﯽ {-155-}

منم با پشت دست بکوبم دهنش

میگین چرا {-30-}
سواله خوبیه{-34-}

خو بگم لامصب خودتی کصافططططططططططط{-77-}


P:

مـیدونــستیـن آیا مــِـریـخــیا وخـــــتی پــاشـون پــیچ میـخــوره

زمـیـن نـمیخـورن 

مــــــِـریخ میـخــــــــــورن ! {-62-}خخخخخخخ!!


:))

احترام پدرم به حریم خصوصی به این صورته که اول دررو باز میکنه٬

بعد طی همون فرایند باز شدن در٬ همزمان چند ضربه ای هم به در میزنه!!


:|

دختر میشناسم خواستگار میخواد براش بیاد فیسبوکشو دی اکتیو میکنه
وقتی میره دوباره اکتیو میکنه! 
یه چیز تو مایه های توقف غنی سازی اورانیوم ایران دربرابربازرسینِ آژانس{-62-}


P:

به سلامتی اون پسرهایی که خودشون هزار تا خاطر خواه دارن ...
.
.
.
.
.
.
اما دلشون پیش من گیره!!!{-65-}
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ


:|

من اول فکر می کردم پوران درخشنده یه نوع سفید کننده قویه :|


 

ﺩﯾﺪﯾﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺎ دختره ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﻣﯿﺮﻩ ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ پسره ﻣﯿﺮﻩ ﮐﻨﺎﺭﺵ...؟!

اینا همش ﭼﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺳﮓ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﮐﺮﺩﻥ


سلامتی

سلامتی خودم که وقتی میرم پیش عشقم گوشیمو سایلنت نمیکنم!

ریسکش بالاااااست ، 

کلا باتریشو درمیارم....


D:

ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ کسانی ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ نظر گذاشت تو ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻮ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺷﻪ {-62-}


:O

ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﻮ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ رانندگی ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ 5-6 ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻪ ﻣﻘﺼر ﺑﻮﺩﻩ !{-68-}
ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻠﻮﻍ ﭘﻠﻮﻍ ﺷﺪ{-143-}
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﯾﺪﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗــــــــﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﻤﻮ ﺩﺯﺩﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﻤﻮ ﺑﺮﺩﻥ{-140-} ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻮﻭﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﯼ !{-149-}
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 5 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺁﻗﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﻮﻥ ﺗﻮ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺯﺩ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ!!!


=))

پسر خالم آیپدشو گذاشته بود رو زمین

منم فک کردم از این ترازو دیجیتالاس رفتم روش وایسادم {-65-}

هیچی دیگه بیچاره کور شد از بس گریه کرد{-140-}


:-/

ﺩﺧﺘﺮ ۱۲ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻤﯿﺮ ﺍﻣﺎ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﻋﺸﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮ...{-15-}{-15-}

ﺧﺐ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺭﻭ ﮐﯽ ﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻪ؟!؟!


P:

ﺷِـــــــﺮِﮎ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺍﻟــــﺎﻍ ﻣـــﺦ ﭘــــــﺮﻧﺴﺲ ﺭﻭ ﺯﺩ ...{-67-}

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺑﻌﻀــــﯽ ﺍﺯ ﭘﺴـــــﺮﺍ ﺑﺎ SONATA
ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘـــــﻮﻧﻦ ﻣﺦ ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﺍ ﺭﻭ ﺑﺰﻧﻦ !{-77-}


معجزه

معنی معجزه رو موقعی میفهمی که اس ام اس این دوس پسرتو اشتباهی به اون یکی بفرسی امـا fail بشه.....{-62-}


:))

پسره پست گذاشته من میخوام ماشین بخرم! پرادو بهتره یا اسپورتیج؟
.
.
... .
کامنتهایی که براش گذاشتن

سحر:واسه منم میخری؟
سارا:هیچ کدوم
لیلی:جوووووون سلیقت تو حلقم
مهرنوش:عزیزم بهتر از اینا برازندته

احمد:چه گوهاااا
محمد:تو پولت کجا بود
سعید:باز خالی بستی
علیرضا:بالاخره گاو گوسفندارو فروختی :):))


D:

بعضی هاتون هم یجوری منو دوست دارید{-41-}{-49-} انگار نه انگار اینجا خونواده نشسته!
بابا یکم مراعات کنید من متعلق به آحاد مردم هستم{-62-}

یکی یکی لدفا

+ر.ن: مخاطب خاص نداره! صرفا جهت اینکه گفته باشم :))


P:

عشق یعنی صدای فنر تخت!
.
.
.
.
.
وقتی بچه هات روش بپر بپر میکنن!
البته افکار خاک برسری شمام فوق العاده محترمه {-62-}


شیخ

مریدی نزد شیخ بیامد و بگفت یا شیخ معنا و مفهوم کلمه "لاشی" چیست؟

شیخ که بین آستانه دَر حوزه ایستاده بودند، فرمود:
"لاشی اصلا فحش نیست شما بین 2 تا چیز که باشی دقیقا لاشی.."
مرید بخت برگشته نیز بگفت شما هم که بین در هستید لاشی میباشید؟!

شیخ بفرمود: "فاک یوو" و عنان از کف بدادند، شمشیر کشیده مرید را به دو قسمت نامساوی تقسیم بکردند! 
سایر میران نیز از ترس تقسیم شدنف خو خشتک دریدند و نعره زنان به سمت کوه گریختن! 

؟؟؟

میگن جوراب ها هم قابلیت شستشو دارن!!{-36-}

راست میگن؟؟؟{-77-}


P:

دانشمندا باید کم‌کم ایدز رو بی‌خیال بشن، یه واکسن علیه گشادی بسازن {-62-}والا بقرعان 


 

ﺍﺻﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻪ ﻓﻜﺮﻯ ﻛﻨﻦ ﺍﺯ ١٢ ﺷﺐ ﺗﺎ ٧ ﺻﺒﺢ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻮ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﻴﻢ!{-82-}

ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﻴﻢ ... 


متنفرم!

از عشق های یه طرفه متنفرم{-140-}
.
.

مث عشق به ته دیگ سیب زمینی
عشق به بستنی میوه ای با دوتا اسکوپ شاتوت
عشق به آب زرشک
عشق به ذرت مکزیکی 
عشق به شکلات
عشق به کاکائوووو! وای دلم رف...!

+ر.ن: اصن اعتراف میکنم عشقی ک ب کاکائو دارمو نسبت ب هیچ پسری نداشتم! بوخودااا! مرگ تو! خخخ


 


:)

کاش واسم خواستگار میومد !
بعد من میگفتم : شما اومدین منو بگیرین ؟
اونام میگفتن : بلــــــــــــــــــــه !
بعد من میدویدم و داد میزدم :
اگه میتونین منو بگیرین... اگه میتونین منو بگیرین
... خلاصه همین جوری تا شب بازی می کردیم!!

+ر.ن: والاع من ک کلی خواستگار دارم! مرفحم بی درد! خخخخخخخ


D:

‫این دوست پسرت زیر پستت با اون دوست پسرت دوست نشه صلوات!


(-B

دانشمندا نیشستن با دقت بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن ...
که من جزو ۱۰ زن خوشتیپ جهانم!{-2-}
.
خدایا منو بکش اگه دروغ بگم !
..
رحم الله المن فاتحة مع الصلوات!{-62-}


دلم

دلم یه دوس پسر میخواد 
ﮐـﻪ انقد جیگر و ناز و خوردنی باشه 
که ﻣـﻮﻫﺎﺷـﻮ ﺍﺯ ﺑﯿــﺦ ﺑـﮑﻨم
ﻭ ﺻﻮﺭﺗـﺸﻮ ﭼﻨـﮕ ﺑـزنم 
ﻭ ﺑـﺎ ﺁﺭﻧـﺞ ﺑـﮑـﻮﺑم ﺗـﻮ ﺩﻫﻨـش ﻻﻣﺼّـب ﺭﻭ!!..


:))

یه دوس پسر پاکدامنم نداریم! منو به عنوان یه دوس دخـتر پـاکـدامن تو این ماه عزیز ببره خونه شون
با خانواده اش بشینیم پای سفره ی افطار 
بعد هِی مامانش نگام کنه بگه وای عروس گلم چه چادر بهش میاد
بعد منم ذوق مــرگ بشم از خجالت خودمو بچسبونم بهش!
اونم یکی بخوابونه زیـرگوشم بگه درست بشین جلو چارتا بزرگتر والا!


:))

پسرا! وقتی دوس دخترتون بهتون میگه خوش بگذره یعنی بری زیره تریلی بی من انشاله زهر مارت بشه….

 

+ر.ن:مخاطبــت مچتـــو تو نظــر پستای بقیــه نگیــره صلــوـات، صرفا جهت ایجاد شک و تردید

+ر.ن:عاغا!من هیش غلطی نکردم تو وبای دیگه! والا صرفا جهت شوخی بود! مخاطب خاص چرا جدی میگیری حالا؟!


شارجیم!

شارجیم چیست !؟ {-30-}{-62-}
بیماری خطرناکی که دختران از جنس مخالف تقاضای شارژ کرده و در صورت وصول بلافاصله جیم میشوند!{-77-}{-15-}
تا کنون واکسنی برای این بیماری کشف نشده{-15-}{-5-}{-64-}

+ر.ن: والاع ما ک تا حالا از کسی شارژ نگرفتیم! کصافطا ب صورت خود جوش هم نمیدن بهمون! :(


خدایا!

‫خدایا این امید رو از من نگیر{-47-}

همین طور سینا و حامد و شروین رو ! 

یه ارمین هم هست پا نمیده بنده خدا ، جورش کن !{-62-}

خدایا شکرت {-65-}
تسبیحه من کو؟ کی برش داشته؟


دوس پسر

‫یه دوس پسرم نداریم !
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
ولی یکیو زیر نظر داریم که توی وبلاگ هست.
شاید اون فرد خوشبخت شما باشی دوست عزیز
شانس خود را امتحان کنید و با ما تماس بگیرید!!
+ر.ن: صرفا جهت شوخی!! مخاطب خاص ما تکه! کسی جاش نمیاد! اره (رها حس دلبری)


:))

بچه که بودم یه همسایه داشتیم،
یه دختر هم سنو ساله من داشتن:
اسمش "نهال" بود.
الان فک کنم برا خودش درختی شده...


نیمه گمشده

نیمه گمشده ی من الان باید خیلی خسته شده باشه ...
از بس دنبال من گشته نتونسته منو پیدا کنه ...
حقم داره بنده خدا ...!
جا داره از همین تریبون یه خسته نباشی بهش بگم ...
و بگم که امیدتو از دست نده "خواستن توانستن است ...!
یه حرف اینایی هم که میگن " گشتم نبود نگرد نیست!" هم گوش نده ...
اینا حسودن نمیخوان منو تو بهم برسیم ...!!!
تنبلی نکن تلاشتو بیشتر کن که خداوند با صابرین است ...! 
و من الله توفیق... اجرکم عند الله ♥


بضیا

بعضی دخترا وقتی عصبانی میشن یجوری فحش میدن ک باس بگی...
عزیزم یه کمی مراعات کن پسر اینجا نشسته... 
والاااااا با این ادبشـــــــــــــــــــون...

+ر.ن: منو نمیگه! بوخودا! من نیستما! اصن


:))

یکی از خصوصیات خوبم اینه که
کسی که منو دوس داشته باشه هیچ وقت پیر نمیشه ... {-26-}
یا دق مرگش می کنم یا خودش جوون مرگ میشه ...{-62-}

+ر.ن: بر اساس واقعیت! باور نمیکنین اس هام هس! مخاطب خاصم میگه بخواب، انقد منو دق نده!!!


:|

ملّت Love میترکونَن؛ ما از این پلاستیک حبابدارا...:|
.
.
.
.
.
بقرعــــــــــــــــان :)))

+ر.ن: خخخخخخ الان مخاطب خاصم میگه: از دماغت درمیارم اون همه شارژی رو ک تا ساعت 6 صب خرجت میکنم! والا                                                        تاره شانس بیارم ج اسمس هامو بده!!!!


:(

اهای اونایی که این شبا بالشتتون با گریه خیس می کنید
اونایی که قلبتون شکوندن غرورتون شکوندن
اونایی که معرفت نشون دادین بی معرفتی دیدن
هیچی.خیلی خرین 
خو باید بزنین دهن مهن طرف اسفالت کنین تا دیگه این گه خوریها رو نکنه ادم اینقدر لش!


خدافظ
دوستان خداحافظ همتون

تو این مدت با هم خندیدیم ، گریه کردیم، همدردی کردیم و یه ساعت
هایی هر چند کوتاه مجازی کنار هم بودیم...

بدی ، خوبی ... هر چی که بود به بزرگی خودتون حلال کنید...

"به پایان آمد این دفتر ، حکایت همچنان باقی ست"

شــــــــــــاید وقتی دیگر!! اگـــــر عمری بود!

حق نگه دار همتون...
.
..
.
.
.
.
.
.
.

تا 10دقیقه دیگه که برمیگردم
::))))))
 

:))
روایت های متواتر داریم که حاکی از این هستند که
.
.
.
.
.
تو جهنم هم کولر هست،
اما کلیدش تو بهشت پیش باباهاست،
از همون جا خاموش می کنن
 

=))

یا ایها الذین الکافرون

.

.

.

.

.

نهار چی خوردین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


D:

‫یه پسر عاقل هیشوخت با دوسدخترش کات نمیکنه!!
کپی میکنه که همیشه یه نسخه برا روز مباداش داشته باشه!! بهله بهله !!!


:))

ﺧﻮﺏ ﺷﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﺪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ!
ﺷﻤﺎ 1 ﺩﺭﺻﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ
ﺗﯿﺘﺮﺍﮊ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﺍﺩﻥ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺷﺐ ﭘﺮﻩ ﺑﺨﻮﻧﻪ !!
خخخخخخ


:(

ﺗﻮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻓﻄﺎﺭ ساعت۱۹:۰۰ ﻣﯿﺸﺪ، ﺑﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ... ﺳﺎﻋﺖ ۲۰:۴۰ !!! . . . . . ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ما؟؟؟


:)

شبها وقتی سر سفره افطار نشستی دستهای
خالیت رو با خلوص و بی آلایش بالا ببر
و چند دقیقه ای نگه دار
تا بقیه هم بتونن یه چیزی بخورن!!!


:|

ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺭﻭ ﺩﺭ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﯾﺎﺩﺩﺍشت ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ “ﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺖ ﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭ” ، ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ “ﺳﺮﺕ ﮐﻼﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﺮﮔﻪ ﺍﯾﻪ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ” ، ﺭﻓﺘﻢ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﺩﺭﻭ ﮐﻨﺪﻡ ﭘﺸﺘﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ “ﯾﻪ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮ ﯾﺨﭽﺎﻟﻪ ﺯﯾﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ” ، ﻣﻨﻢ ﺣﺮﺻﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﯾﻪ ﻧﯿﻤﺮﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺭﺩﻡ …
ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﯿﻮﻩ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ “ﻣﺎ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﺍﻣﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﺕ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺗﻮ ﻓﺮ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﻧﯿﻤﺮﻭ ﺧﻮﺭﺩﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﻧﮑﻦ ﺑﺬﺍﺭ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ”
ﺧﺪﺍﻭﮐﯿﻠﯽ ﻣﻦ ﺳﺮمو ﮐﺠﺎ ﺑﮑﻮﺑﻢ …


داوشم!

گوشی داداشم زنگ میخورد بردم بدم بهش نوشته (سمیرا در حال تماس)،{-252-}

حین حرف زدن بهش میگه علی جون.

میپرسم کیه؟ میگه :حسین دوستم.{-15-}{-15-}{-15-}

جل الخالق!!!!!

+ر.ن: داداشای من نیستنا، صرفا جهت کپی،


قالب وبلاگ
گالری عکس
چت روم
دریافت همین آهنگ