مــن رهـــام...!

گـــآهی اوقـــآت؛ دلــــم بـــرای دختــر هـــآیــ دنیـــآیم تنگــ میشــود! دیگـــر، دختـــر وجـــود نــدارد! مــن، رهـــآ! یکــ دختـــرم! امـــآ انگـــآر اشتبـــاه تایپــی اســت! دختـــر یعنـــی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید

امدم فعلا

سلــــــــــــــآم عیدتــــون مبـــــــآرکــآ اوووووفـــ چقـــد دلمــ برـآ اینجـــــآ تنگــ بـــودا! :( گوشیـــم خرابــ شـدشــ هعـــی! همیــــنآ دوستــــون دارمـ تـــآبعـــد
/ 0 نظر / 20 بازدید

مـــن

من برعکس خیلی ها: اخلاقـــــــم سگ نــــــیس !!!رفــــــتارم تـــــــک نیــــــس !!!امثالــــــم کـــــــم نــــــیس !!!دیگه فــــــازم غــــــم نیــــــس !!!صِـــــــدام بَم نــــــیس !!!کمـــــــرم ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 22 بازدید
مرداد 94
3 پست
تیر 94
1 پست
شهریور 93
7 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
34 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
11 پست
مهر 92
8 پست
شهریور 92
51 پست
مرداد 92
35 پست
تیر 92
79 پست
خرداد 92
19 پست
اسفند 91
19 پست
بهمن 91
61 پست
دی 91
41 پست
آذر 91
9 پست
آبان 91
14 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
16 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
37 پست