:|

به درجه ای از عرفان رسیدم که با این گوشیم به اون یکی اس میدم!

- سلام چطوری؟!

- خودمم جواب میدم قربونت تو چطوری؟!

اصن یه وضی :)))))

بیصاب شوماره هام که تار عنکبوت بستن :)))

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
هم نفس

خیلی باحالی دمت گرم خواستی پیش منم بیا البته تو اون سه روزی که نت داری[چشمک] آپم[ماچ]

لیمو شیرین غرغرو

آدم خوب قصه های من، اگر تمام ستاره های آسمان را. به شب من بیاوری، این تاریکی، روشن نخواهد شد!! برای من تنها چشم تو کافیست!! دریغش نکن...!