چرک نیویس

هووووووووف سلـــــآم!

اینقــــــــــد خوابــم میــــــآد!! فـــــردام امتحان مبــــآنی داریــــم! شـــبه کــد :|||

اه اه اه همشــــــم فیــزیک داریم! بــرزی کیصــــافط هخر دبیری نمیاد میدوهه میــاد جاش :|||

اوج فاجعـــــــه اینه که 20 صــفه مونده فیزیکـــمون تموم شــه و ما هیچـی بارمون نیســ!

مـــا چخــــــــد بدبختــــــیم :))))))))))))))

/ 0 نظر / 12 بازدید