_   اوهــــــــــــــــو!! مــن اومــــدم!!! هی هی هی :دی

درکــ کــرده بودمـــا بـآز مویتـــآد شــدم :)))

روزـآ خوبـــهف مــن خوبــم و دنیــــآ هم خوبــه!

تــو فکــر تحولـــه تــو وبــــم!

میخـــآم بتـــرکونـــم ایجــــــــــــآرو :)))))))

بعلـــه! البتـــه خعلــــی کنــد پیشــ میـــرم!!

خوشــــ بــاشیــــــــن :)))      _   

 

/ 1 نظر / 14 بازدید

سرگيجه گرفتم از بس تكون خورد.