اشعار دوران سربازی..

*  * *  خنده دار سربازی  * * *  

سربازی راهیست برای آدم کردن پسرها …

 اما هیچ راهی برای آدم کردن دخترها وجود نداره !

      *  * *  خنده دار سربازی  * * * 

سر پستم رسیدم خوابم آمد

محبت های مادر یادم آمد

 نوشتم نامه ای با برگ چایی

کلاغ پر میروم مادر کجایی

 نوشتم نامه ای با برگ انگور

 جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

/ 0 نظر / 100 بازدید