:| حرف حساب

ایهـــــــــــــــــآ ناس!!!! مـــــــــردم!!!
بـــآو بــ پیـــــر بــ پیغمبــــر ایــن وبــ واســـ اون بــآشگاه پـــرواز نیســــ!
اینجــــآ فقـــط واســ منـــه!
مـــــــــــن چــــن ســآله بـآ بـــآشگــآه پــرواز کــآری نــــــدارم،
یـــ عــده دختــرو پســر کــه فرضــ میکــــنن پیـــک روشـــن فکــری رو تـــا ته ســر کشیـــدن
آرهــــ خعلـــــــــی تـــاپن!
عزیــــز تـــآپ اونیـــه کــ میپـــوشیمــ از زیـــر مــآنتـــو عــرقســوز نشیـــم!
توام همیـــن قـــدی، هستــــی، تـــآ مآهـــآ سختـــی نکشیــــم!
راحــــت میگـــــم، هـــرکی مشکـــل داره، خــودش پـــآشه بره، رو نــــِـرو نره :|
مهــــم نظــر خودمه، ملیســــآ خــانوم، احترام میذارم بهت! بچه ای حالیت نیس! جو گیری دیگه :|  حالا ادرس وبتو میذاشتی ببینیم چیه که به رخ میکشی؟! :| اخـــــی حدمن میترسی بیام اونجا ببینم ضایس خجالت بکشی :| + اون پستایی که با برچسب اون باشگاهه ان، فقط یه یادگارین، واس همین پاک نمیکنم!
یادگاریه هلن و سولمازو محسن و مهتاب! پسر ایران که اصن یادگاری نمیخای تو چندش! همش جلو چشی،
برچسبش از امروز عوض میشه، و میشه یادگاری رها! نمیخام یه عده روشن فکر الکــــی پاشون اینجا واشه!
اینـــم اولیــن پست تعطیلات :|

/ 0 نظر / 21 بازدید