:| مرکز خرید

تعریف از خود نباشه
به این برکت اگه بخوام ازخودم تعریف کنم
اما باور کنید تو هر مرکز خریدی که پا میذارم، درش خود بخود واسم وا میشه !
:|
اصن خودمم موندم.... آخه آدم انقد محبوب؟!
انقد دوست داشتنی؟!
انقد با جذبه؟!!!!!!

/ 1 نظر / 20 بازدید
ﻣﻬﺘﺎﺏ

ﻻﻳﻚ ﻭﻗﺖ ﻛﺮﺩﻳﻦ اﺯ ﻭﺑﻼﮔﻢ ﺩﻳﺪﻥ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻥ