بیچاره ما دخترا!!!!

 اگه مودبانه حرف بزنن می گن چه لفظ
قلم حرف می زنه! اگه رک و راست باشن می گن چه بی حیاست!

 .

 .

 اگه یه خورده فکر کنن می گن چقدر ناز می کنه! اگه
سری جواب بدن می گن منتظر بود!

 .

 .

 اگه تند راه برن می گن داره می ره سر قرار!

 .

 .

 اگه آروم راه برن می گن اومده بیرون دور بزنه ول
بگرده!

 .

 .

 اگه با تلفن کارتی حرف بزنن می گن با دوست پسرشه!
اگه خواستگارو رد کنه می گن یکی رو زیر سر داره!

 .

 .

 اگه حرف شوهرو پیش بکشه می گن سر و گوشش می جنبه
!

 .

 .

 اگه به خودش برسه می گن دلش شوهر می خواد می خواد
جلب توجه کنه !

 .

 .

 اگه…………چکار کنه بمیره خوبه؟

.

.

شما چی میگین؟؟؟؟

/ 4 نظر / 6 بازدید
سوزان

بیا پیشم عزیزم.......[زبان]

رویا

خیلی وبت گشنگه مخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسی

parisa

رااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسته رااااااااااست بود[تایید] نظرخودت چیه؟[سوال]