بارون..

دلــم میخـواد بـارون ببـاره ...

بـرم زیـر بـارون بــدون چتــر ...

تـنــهــــا ....

زیـر بـارون گـریـه کنـم بغضــامـو بشکنــم ....

داد بزنـــم خودمــو خالـی کنـم ...

خیـس آب بشـم خیــس خیــس آسمـون رو نگـاه کنــم ...

یکــم آروم شــم....
.................
.................

/ 0 نظر / 13 بازدید