ای خدـآ :|

دختر : برو گمشو ، دیگه نمیخوام ببینمت
پسره : نه ... تورو خدا ... تنهام نذار ... بی تو میمیرم !
دختر : ب جهنم ... ول کن دستمو !!
پسره با گریه : بی تو دنیا برام معنی و مفهوم نداره !
دختر : به درک ... من ازت خوشم نمیام .. بفهم ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مامان دختره : پاشو لنگ ظهره

/ 1 نظر / 12 بازدید
سارا

اینم باحال بود[خنده]