...

نمیدانید .... واقعا نمی دانید که چه لذتی دارد وقتی سیاهی چادرم دل مردهایی را که چشمشان
بدنبال خوش رنگ ترین زن هاست میزند


نمی دانید چقدر لذت بخش است وقتی وارد مغازه ای می شوم و می پرسم : آقا... اینا قیمتش چنده؟
و فروشنده جوابم را نمی دهد دوباره می پرسم : آقا اینا چنده؟
فروشنده که محو موهای زن دیگری است مرا اصلا نمی بیند! بازهم سوالم بی جواب می ماند
و من خوشحال از مغزه بیرون می آیم.


نمی دانید... واقعا نمی دانید چه لذتی دارد وقتی مردهایی که به خیابان می آیند تا لذت ببرند ذره ای به تو محل نمی گذارند.

نمی دانید... واقعا نمی دانید چه لذتی دارد وقتی شاد و سرخوش در خیابان قدم می زنید درحالی که دغدغه این را ندارید
که شاید گوشه ای از زیبایی هایتان پاک شده باشد و مجبور نیستید خود را با دلهره به نزدیک ترین محل امن برسانید
تا هر چه زودتر زیبایی خود را بررسی کنید و زیبایی از دست رفته تان را به صورتتان برگردانید و خود را جبران کنید!!


نمی دانید... واقعا نمی دانید چه لذتی دارد وقتی در خیابان، دانشگاه و ... راه می روید و صد قافله دل کثیف همراه شما نیست

نمی دانید... واقعا نمی دانید چه لذتی دارد وقتی جولانگاه نظرهای ناپاک و افکار پلید مردان شهرتان نیستید.

نمی دانید... واقعا نمی دانید چه لذتی دارد وقتی کرم قلاب ماهی گیری شیطان برای به دام انداختن مردان شهرتان نیستید.

نمی دانید چه لذتی دارد وقتی که می بینی می توانی اطاعت خدایت را بکنی نه هوایت را.

نمی دانید چه لذتی دارد وقتی در خیابان راه می روید در حالی که یک عروسک متحرک نیستید یک انسان رهگذرید.

نمی دانید... واقعا نمی دانید چه لذتی دارد این حجاب!

خدایا لذتم مدام باد!!! + مخاطب خاص: همون پسری که بهم گف "نخواسم زیر چادر بپوسی :| "

/ 0 نظر / 20 بازدید