:))

خخخخخخ چخــــد سوتـو کــور شده اینجـــــــــــآ!! :)))

یــآد تابســون بخیــــر :(

اووووووووووفــ چــرکــ نویســم مینویســـم همش :))

ههه با یــ یــآرویی منــو دوســم دعوـآمون شــده بــود! طرفــ بهمونــ گفــ زشـــت لـآغــر :O 

ینـــی منــو اونـ از صبــ جلــو آینــه داریــم فیســـآمو چکــ میکنیـــم :| کیصـــآفط خوبــ میدونســ چــی بگــه بربخــوره!! :|||||||| دیــوث دراز :||||


+تـــولد بعضیـــــــا 10 روز دیگـــس...! تولدتــــون مبــآرک بعضیـــآ!! :))

/ 2 نظر / 16 بازدید
Kimia

بعضیا؟!؟!؟!؟! مبارکه[هورا]

رضا

تولد کی؟؟؟عایا؟؟؟