رها دوونه میشود! :|

هــــوووووفــ

همـــه چیــز تــآریکــه و مــن دیــدم نسبــت بـت خودمـ عیــن یــ سگــه درنـــدس :| یــ سگــ هــآر کــ فقــط پــآچه میگـــیره!

بــآ خــودم کــ رو دروایســـی ندـآرمـ!

عیــن دیــوونه هــآ شــدم :| ســره همــه داد میـــزنم :| اصــآب تحمــل کســیو حــرفیو نــدارم :|

هـــرکی هــر چی بمـ میگــه فقط میگــم: خفــه شـــوف دهنتـــو ببنــد :|

از پــآرسال تــآ الان تنهـآ تحولــم فشـــآی جــدیدمه :|

حــآلا پــآچه گیــریو شیکستـــن احتــراما یــ طرفــ، گــریه هــآ و بغضــ هــآی ممتــد یــ طرفــ دیگــ :|

بــآس یــ روـآن شنــآس خوبــ پیــدا کنــم! این طـــوری هــم خودمـ اذیــت میشــم،

همــ مــآمـآن بــآبــآ از دادو بیــ داد هــآم خســته :|

تیکــ تـآک: بـآید تمــرین کنیــم کمــی سوشیــآل بــآشیــم، بــ هــرکی هــرچی گفـ نگیــم تــو چیکــآر دـآری؟!

/ 3 نظر / 16 بازدید
zAhRa

دمـــــش گـــــــــرم… باران را می گـــــــویم… به شـــــــانه ام زد و گفت: خســته شــــــــــدی…. تو اســـتراحـــــت کن من می بارم….

رها

سلام.خيلِِِِِي زيبابود. ب وب من هم سربزن