عید...

عیــــــداتون مبــآرکــ

عیــدیاتون زیــآد...!

مــا کــ امســآل نـ عیـد داریــم، نــ عیــدی،

امــآ عیــد شمــا رنگـــی رنگیـــو پر از خوشــی...

هووووووووفــ امیـــدوارم:

ســـآل خوبــی بــآشــه واستـــون، شیکــ و قشــنگ...

بــی غمـ و غصــه و سختـــی...

کنکــوریــآش دانشگــآ خوب بـــرن!

منـــم راحتــ دیپلـــمو بگیــرمو خلـــــــــــآص،

خوشــ بــآشِیـــــــــــــتن :* 

/ 2 نظر / 15 بازدید
ضحی

ســــــــلام دوســَم کجــآ بودی بی مــَرِفت ؟! :×