مثلا خوبم!

هعـــی

سلام! ه روقت میام اینجا خاطره هام رگباری میان تو ذهنم و اذیت میشم!

چه روزایی که ژشت این سیستم بودم!

چه روزایی....

دگ نه من اون دختره سابقم نه اطرافیانم!

یک سال و نیمه که از اینجا کوچ کردم!

یا فرار

نمیدونم در هر حال من مثلا خوبم....

/ 0 نظر / 46 بازدید