:(

روزـآیی کـ نتـــ دـآرم بـآ روزـآیی کـ چشــآم خیســه رـآبطــه متــقآبلــ دـآرن...!

نــآخود آگـــآه دلــم میگیـــره تــو اینــ دنیــآی مجــآزی...!

وـــآووووو چـ میکنیــن بـآ لبــآس مشکیــآ؟!

ایــن روزـآ رو بـــه همــه تسلیـــت میگـــم...!

البتـــه بـآید خوشــآل بــآشیـــم کــ یــ بــآر دیگــ آقــآمون خوـآســـت کــ بــآشیـــم...!

شمـــآ کـ پــآکیـــن...! دعــآ کنیـــن مــآم پــآک شیـــم...! بخشیـــده شیـــم....!

مــن کــ بـ بخششـــم امـــید دـآرم...! نــ کــ خوبــ بــآشــمــآ...! نــه...! خــدــآم خوبــه...!

مـــی بخشـــه...!

بنـــدش حـــر رو بخشیـــد...! خودشــ مــنو نبخشـــه؟!

بچـــه هیئتیـــآ و غیــر هیئتیـــآ! دعـــآ یـآدتـــون نــره...!

+ یــ مدتــ نوشتـــه هــآ مشکیـــن...! همیــن

بـآبـــآی :*

/ 4 نظر / 15 بازدید
سولمی

رها جونم تقلدت مبارک که 18مشه ایاشلا خیلی خیلی کله گنده بشی

سولمی

تو بارون که رفتي -شبم زير و رو شد يه بغض شکسته - رفيق گلوم شد تو بارون که رفتي - دل باغچه پژمرد تمام وجودم - توي آينه خط خورد هنوز وقتي بارون - تو کوچه مي باره دلم غصه داره - دلم بي قراره نه شب عاشقانه است - نه رويا قشنگه دلم بي تو خونه -دلم بي تو تنگه يه شب زير بارون - که چشمم به راهه مي بينم که کوچه -پر نور ماهه تو ماه مني که - تو بارون رسيدي اميد مني تو - شب نا اميدي

ainaz

زندگی کوتاهتر از آن است که لحظاتت را به دست غم بدهی... ---------------------------- آپم[خونسرد]

نفس...

فقط شش ماهه سیر دلش برای تو گریه کرد حرمله از همین لجش گرفته بود... +سلام بزرگوار.... ایام سوگواری شهادت سید وسالار شهیدان رو تسلیت عرض میکنم....