خنده دار؟!

      " " " " " " " " " " " " " " " " " "

دیشب که نمی دانستم به کدام یک ازدردهایم بگریم کلی خندیدم.

 

.

دکترشریعتی

      " " " " " " " " " " " " " " " " " "

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

.

شوهر خوب مگر گیر کسی می آید(خواهر حافظ)

      " " " " " " " " " " " " " " " " " "

تبریک غضنفر:سالی پراز توأم وسرشار از آکنده برایتان مملو از لبریزم!

      " " " " " " " " " " " " " " " " " "

پیامک قلمراد به نامزدش:تو خشگلی مثل پری/اما کثافت و خری/

      " " " " " " " " " " " " " " " " " "

اگرچه تو خیلی خری/همیشه درقلب منی/ دوستت دارم کثافت/ خاک تو سر قیافت

      " " " " " " " " " " " " " " " " " "

غضنفر تو جبهه محاصره میشه تفنگشو میندازه زمین

میگه من دیگه بازی نمیکنم

      " " " " " " " " " " " " " " " " " "

یه ضرب المثل ایرانی هست که هیچی نمیگه...

/ 3 نظر / 6 بازدید
سیما

یه خرده قدیمی بودبه هرحال ممنون

علی

خوب بود[قهقهه][قهقهه]

علی

خوب بود به برخی هاش کمی خندیدم[بغل][بغل][ماچ][ماچ]