دستای گرمت...

وقتی تنم یخ کرده از باد زمستونی

 دستای سردت رو دوباره گرم میبینم


خوشحالم از اینکه هنوزم پیشمی اما

 از سردیه دنیا و تو، من سخت غمگینم


وقتی تنم از هق هق پنهونی میلرزه

 من به دروغ بارونیه خیسم رو میپوشم


تا باورت شه لرزشم از سردیه باده

من دست سردت رو به یه دنیا نمیفروشم...

/ 0 نظر / 14 بازدید