:)

بعلــــــــــــــــــه،،، 

سلــــآوم بـ همـــــــــــه،

و اینگــــونه من یــ مدتــــ سکـــوت اختیـــآر کــرده بومـ….!

حرکـــت کـــآملا کــرمی ای بـــود…! 

میتـــــونم از تــــه دلـــم بگـــــم دلــم واســ همه تنگـــ شــده بود،،، 

البتــ الــــآن دیگــ دارهـ گشـــآد میشـــه، 

اوضـــآ هم خوبـــه یـــه پشتیبـــآن پیـــدا کـــردم، بعــد هر امتحـــآن چکــم میکــــنه خخخخخخ 

حســــآبـآنو جبـــر خوب بــودن،  ولـــی فیــــزیکــ نعــ 

بعلــــه دیگــ؛ مـــآ نتو وصلیــــدیم وـآس تحقیقــ گفتیـــم یـ چی گفتـــه بـآشیـــم

+ دوســــــــــــــــــآی گلـــم، شـــــــــــــــــرمنــــــــــــده :( 

+ ایـــن روزـآتــــون تسلیــــت! دعــــآ یـآدتون نـــره… 

+ ســـولیـــو 

+ چـــت رومــ بــودم، کـــرمم ریـــخ شکـــلک کشــ رفتــــم :)))

 

 

 

/ 6 نظر / 14 بازدید
leila

سلام رهاجونم... چه عجب...[ماچ]

leila

منم فیزیکمو خوب ندادم... [نیشخند]

leila

منم فیزیکو بد تقریبا گند زدم... [ناراحت]

✘✖no name✖✘

گاه دلتنگ میشوم دلتنگتر ازهمه ی دلتنگیها، گوشه ای مینشینم وحسرتهارامیشمارم، وباختن هاوصدای شکستن را، نمیدانم من کدامین امیدراناامیدکردم وکدام خواهش رانشنیدم وبه کدام دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم..............؟؟؟؟!!!!!.........[گل]

parisa

سلام گلم بدو بیا وبم.نظر یادت نره[ماچ]