:)) اومــدم از در اومــدم

سلـــــام!

بنـــده، ینـــی شخصـ شخیــص "دخـــدر بــآرون" نــت نداشتــم! ینــی داشتـــمآ! امـــآ بــآ گــوشی نمیـــشد بیــــآپــم :)))

کـــی دلشــ واســم تنگــ شــده بــود؟؟؟

والـــا نمیــدونم تــو وینــدوز 8.1 بــآ وایفـــآی موبــ کــآنکتــ شــم :{ هـــرکی بلتــه بگــه :)))

دوستـــون دارمــ بــــآبــآی... 

/ 0 نظر / 14 بازدید