عاشقونه...

.

.

کاش نگاه چشمان زیبایت , زیر نویس داشت

.

.

بیستون کنده شد و عشق به جایی نرسید دیگر از تیشه فرهاد بدم می آید

.

.

بسترم صدف خالی یک تنهایی است

و تو چون مروارید

گردن آویز کَسان دگری . .

.

.

آنقدر خـــسته ام
که حاضرم
ســـرم را روی تکه سنگی
بگذارم وبخوابم
اما . . .
به دیوار وجودت
که بارهــــا بر سرم آوار شد
تکیه ندهم . .

.

.

نه اسمش عشق است؛ نه علاقه؛ نه حتی عـادت؛ حماقت محض است ! دلتنگِ کـسی باشی؛ که دلش با تـو نیست !!!

.

.
هیچ وقت با کسی که دوستش داری طولانی قهر نکن، چون بی تو زندگی کردن رو یاد میگیره…

.

.
تویی که ادعات میشه همه دنبالتن این و یادت نره

جنس های ارزون همیشه مشتری های زیادی به خودش جذب میکنن..

.

.

تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی

آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم . . .

.

.


یادش بخیر کودکی!

قهر میکردیم تا قیامت …… و لحظه ای بعد قیامت می شد

.

.


وابستگــی هــا

وام هـــای کــوتـــاه مــدتــی هستــند بــا بهــره هـــای ـسنگیــن

.

.

.گاهی به آسمان نگاه کن ، شاید کبوتری خسته به آشیانه ی دلت محتاج باشد

.

.

نبودنت را با ساعت شنی اندازه گرفته ام ، یک صحرا گذشته است !

.
.

 

گفتی : نفرین میکنی ؟

گفتم : نه ، اما از خدا میخوام

هیچکس ، اندازه من دوستت نداشته باشد . . .

.

.

به خاطر دوست داشتن غرورتو بشکن ولی به خاطر غرورت قلب کسی رو نشکن....

/ 1 نظر / 6 بازدید