هـــوووف شبــ یلـــدـآیی یــ عکســ از نیـ نیــ مون میـــزـآرم :)

+ یـــلدـآتون پــر از شــآدی...

+ {بعـــدا نوشــت} این آپو شـــب یلـــدا گــذاشــته بــودم امــآ بخــآطر ایــراد قـآلبــ ذیـــده نمــشده، بعلــــه...!

/ 1 نظر / 18 بازدید
✘✖no name✖✘

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا ، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند ، با تمام سازهایت می رقصد ...