حالات چشم دانشجو د رمواقع مختلف!!!!

 

.

 .

 .

 .

 .

 

موقع امتحان:

 (←.←) (→.→) (←.←) (→.→) (←.←) (→.→)

 .

 .

 .

 .

 .

 وقتی استاد موقع امتحان حواسش جمع میکنه واسه مچ
گیری:

 

(↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓)

 .

 .

 .

 .

 وقتی که نمره ها رو میزنن :

 (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏)

/ 1 نظر / 10 بازدید
parisa

دانشجو که به کنار من خودمم اینجوریم[خواب]