# رهانامه

...

چـ روزیــه امـــروز...! دلـــآ گــرفتـــه،، شهـــر سیـــآه! پــر صــدـآ! پـــرچمــآی سبــز، مشکیـ، قــرمز... پـــآهـآی بــرهنه و صــورتــآی ســرخ...! واووو همشـــون بـآهــم یـ شــور خاصــی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید

تولد...

بعلــــــــه،،، از دیشـــب اسمــس کـ میــومد میپـــردیم ســره گــوشــی! یـ درصـــد احتمـــآل میــدـآدم یکـــی بــآشــه...! :))) اسمســـآی تبــریکـ،، بــآ اســ ممـــد شــرو ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 9 بازدید

پـــآییز

پـــآییــز همــ قشنگــ هــآ!! اصـــن یــ دنیـــآستـــو یــ پـــآییــزو یــ دختـــر پــآییزی،، اووووفــ پـــآییــزه و بـــآرونــآش،، بـــآرون هم نــزدیکــ :) یــ پـــآییزه و یــ بــآرون و یــ مــن کــ همیشـــه تنهـــآم!! یــ نگـــآه بــ آسمـــونو گفـــتن ایـــن جملـــه تکــرـآری...! بـــآرونتـــو عشـــق اســ خـــدـآ :* و ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 5 بازدید

:)

سلیــــم،،، اااا اصـــن دوســ نــدـآشتـــم در مـــورد تفلـــدم بنـــویسمــآ!! فقــط رفتـــم تقـــویمــو دیــدم، افتـــآده تــو مــآه محــرم :(( هعـــی...! بــآو از تــولــد ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید