# رهانامه

رد دادم...

حســ میکنـــم تـــوی بـآتلاق گیــر کردمـ! تــموم شــدنو گــوشه بـ گــوشه زندگیــم حسـ میکنــم! انگــآر داروویــی واســم وجــود نــداره! خـــاک گوشـــه و کنــآر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید

من »:{

آآآآ خـــواب مــوندن ایمــروز همـــآنــا، بــ موقــه رسیــدنــمون البتــه بــ زور دو تــآ تاسکـــی همـــینـآ! تـآزه کلــی بــآ راننــده هــآی محتــرم {الکـــی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید