# رهانامه

:)) اومــدم از در اومــدم

سلـــــام! بنـــده، ینـــی شخصـ شخیــص "دخـــدر بــآرون" نــت نداشتــم! ینــی داشتـــمآ! امـــآ بــآ گــوشی نمیـــشد بیــــآپــم :))) کـــی دلشــ واســم تنگــ شــده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

اومدم اما...

هیــــــم :| سلــــــآیم :) میــدونم کســـی دلشـ واســم تنگــ نشــده امـــآ نمیـــدونم چــرا اینجــآم!!!! مـــآه رمضــونتــون مبـآرک :دی دلـــم تنگــ شــده بــود! خــوبـم امـــآ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

هعـــی...!

ایـــن اولیـــن عیـــدیه کــه، نیستـــی کنـــارم...تحــــویلـــ ســال اولــــه تـــو رو نــــــدارم...وقتـــی صـــدای تــو نمیــرســه بــه گوشـــم...دیگـــه چــه فرقـــی میکنــه کــه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

چرک نیویس

هووووووووف سلـــــآم! اینقــــــــــد خوابــم میــــــآد!! فـــــردام امتحان مبــــآنی داریــــم! شـــبه کــد :||| اه اه اه همشــــــم فیــزیک داریم! بــرزی کیصــــافط هخر دبیری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

:))

بــــــــــــــــــــــــــــــآء سلامـ بـ هـــرکی هــس :) امــــــروز فوقــ العـــآده خوبــم :))) علارقــم اینکــ چشـــام کلــی پفـ کرده بخــآطر دیشــب :))) امــــآ یــاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید