# طنز

ایرانسل

ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺍﺯﺕ ﺑﻬﻢﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺍﺱ ﻧﺪﻩ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺗﺘﻢﻣﯿﺸﮑﻮﻧﻢﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪﺑﺎﯼ ..............ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

ینمه خنده واسه کنکوری ها!!!!!!!!

4-هنرپیشه زن معروف سینما؟ الف)هدیه تهرانی                                ب)کادوی تهرانی  ج)چشم روشنی تهرانی                    د)قابل نداره تهرانی 5-بازیگر چشم قشنگ سینما و تلویزیون؟ الف)پارسا پیروزفر                               ب)فارسا فیروزپر ج)پارسا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید