# عاشقانه_های_رها

هعـــی...!

ایـــن اولیـــن عیـــدیه کــه، نیستـــی کنـــارم...تحــــویلـــ ســال اولــــه تـــو رو نــــــدارم...وقتـــی صـــدای تــو نمیــرســه بــه گوشـــم...دیگـــه چــه فرقـــی میکنــه کــه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

پـــآییز

پـــآییــز همــ قشنگــ هــآ!! اصـــن یــ دنیـــآستـــو یــ پـــآییــزو یــ دختـــر پــآییزی،، اووووفــ پـــآییــزه و بـــآرونــآش،، بـــآرون هم نــزدیکــ :) یــ پـــآییزه و یــ بــآرون و یــ مــن کــ همیشـــه تنهـــآم!! یــ نگـــآه بــ آسمـــونو گفـــتن ایـــن جملـــه تکــرـآری...! بـــآرونتـــو عشـــق اســ خـــدـآ :* و ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 9 بازدید

:(

اشــڪـــــــــ هـــایــــم ڪـــــــــﮧ ســـرازیـــــر مـــــــے شـــونــــــد . . .دیـــــرے نــمــــــے پـــایــــــد ڪـــــــــﮧ قــنــدیـــل مـــــــے بــنــدد . . .عــجــیـــب ســــرد اســـت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید