# عاشقانه_های_رها

هعـــی...!

ایـــن اولیـــن عیـــدیه کــه، نیستـــی کنـــارم...تحــــویلـــ ســال اولــــه تـــو رو نــــــدارم...وقتـــی صـــدای تــو نمیــرســه بــه گوشـــم...دیگـــه چــه فرقـــی میکنــه کــه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

i ♥ you

99669999996669999996699666699666999966699666699 99699999999699999999699666699669966996699666699 99669999999999999996699666699699666699699666699 99666699999999999966666999966699666699699666699 99666666999999996666666699666699666699699666699 99666666669999666666666699666669966996699666699 99666666666996666666666699666666999966669999996 1. دکمه ctrl + f رو فشار بده2. توش عدده 9 رو بنویس3. بعد رو دکمه Highlight all. کلیک کن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید