ینمه خنده واسه کنکوری ها!!!!!!!!

4-هنرپیشه زن معروف سینما؟

الف)هدیه تهرانی                                ب)کادوی تهرانی

 ج)چشم روشنی تهرانی                    د)قابل نداره تهرانی

5-بازیگر چشم قشنگ سینما و تلویزیون؟

الف)پارسا پیروزفر                               ب)فارسا فیروزپر

ج)پارسا پیروزپر                                   د)فارسا فیروزفر

6-یکی از آهنگهای منصور؟

الف)دیوونه                                       ب)خل

ج)منگل                                            د)خبر ندارم!

7-خشایار اعتمادی به چه سبکی میخونه؟

الف)پاپ                                          ب)اسقف

ج)راهبه                                           د)موبد

تست های ورزشی!!!

1-مربی و بازیکن اسبق پرسپولیس؟

الف)علی پروین                               ب)علی شهین

ج)علی مهین                                   د)علی دنبه

2-کشتی گیر گردن کلفت ایران؟

الف)عباس جدیدی                          ب)عباس قدیمی

ج)عباس نیو                                   د)عباس آپ تو دیت

3-تیم فوتبال آبادانی؟

الف)نفت آبادان                               ب)بنزین آبادان

ج)گازوئیل آبادان                               د)استقلال اهواز

4-باشگاه انگلیسی؟

الف)میدلزبرو                                   ب)میدلزبیا

ج)میدلزبودی حالا                             د)میدلز پاشو برو گمشو

 5-بازیکن بوسنیایی سابق بایرن مونیخ؟

الف)حسن صالح حمیدزیچ                 ب)حمید صالح حسنزیچ

ج)حسن حمید صالحزیچ                     د)بابا چند نفر به یه نفر؟؟؟

 

6-دروازه بان انگلیس در جام جهانی 1998 فرانسه؟

الف)دیوید سیمن                            ب)دیوید سیمثقال

ج)دیوید سیگرم                               د)دیوید سیتن

 

7-مهاجم سالهای دور منچستر یونایتد؟

الف)اندی کول                                ب)اندی سرشونه

ج)اندی ساق پا                               د)اندی مرسی هیکل

 8-مهاجم تیم ملی هلند و آرسنال

الف)دنیس برگکمپ                        ب)دنیس اروین

ج)دنیس وایز                                  د)دنیس تریکو

 

 1-مساحت دایره چقدر است؟

الف)2متر                                     ب)2ونیم متر

ج)بیشتره                                     د)صبر کن بپرسم

 2-سرعت نور چقدر است؟

الف)خوب است                            ب)بد نیست

ج)شما چطوری؟                            د)چه خوب

3-کدام دانشمند جاذبه زمین را کشف کرد؟

الف)نیوتن                                  ب)کیلوگرم

ج)متر بر مجذور ثانیه                     د)نیترات مس

 4-ماری کوری کاشف چه بود؟

الف)اورانیوم                               ب)آلومینیوم

ج)آلمانیوم                                  د)لویی پاستور

 5-در بیت زیر چه صنعتی به کار رفته است؟

«بی وفایی،بی وفایی،دل من از غصه داغون شده...»

الف)ایهام                                  ب)صنعت نفت

ج)صنعت پتروشیمی                     د)صنعت آبکش سازی

6-شاعر قرن دوازدهم؟

الف)هاتف اصفهانی                    ب)ابی اصفهانی

ج)اندی اصفهانی                         د)سیاوش قمیشی اصفهانی

7-فعل خوردن را صرف کنید؟

الف)چشم                                ب)صرف شده

ج)میل ندارم                               د)نوش جان

8-یکی از وسایل مربوط به فیزیک که در عینک،تلسکوپ و میکروسکوپ هم به کار میرود؟

الف)عدسی                              ب)کاچی

ج)فرنی                                      د)لوبیا با دوغ

9-دانشمندی که بین بار الکتریکی و جرم الکترونها و سرعت حرکت آنها رابطه ای نوشت؟

الف)تامسون                             ب)واشنگتنی

ج)بمی                                      د)شهسواری

10-شاخه ای از علم فیزیک؟

الف)مکانیک                              ب)باطری سازی

ج)بوستر سازی                           د)کمک فنر سازی

 

11-نویسنده«منطق الطیر»کدام شاعر است؟

الف)عطار نیشابوری                   ب)نجار نیشابوری

ج)سمسار نیشابوری                  د)کوپن فروش نیشابوری

12-یکی از اشکال ماده؟

الف)گاز                                     ب)یخچال

ج)بخاری                                    د)ماشین ظرف شویی

13-نام دیگر اسید فرومیک؟

الف)جوهر مورچه                       ب)جوهر مورچه خوار

ج)جوهر پلنگ صورتی                  د)جوهر تام و جری

14-نام گازهای سرد کننده یخچالهای قدیمی؟

الف)فرعون(فرئون)                      ب)نمرود

ج)ابرهه                                     د)خسروپرویز

 

15-نام دیگر گازهای بی اثر مثل هلیم،نئون...؟

الف)گازهای نجیب                    ب)گازهای سر به زیر

ج)گازهای باوقار                         د)کلا بچه های خوبی هستن

/ 3 نظر / 6 بازدید
زهرا

خیلی ماهییییییییییییییییییییییییییییی مثل من!!!!!!!!!

kimia

بابا من چه قد عقب مونده بودم و نمیدونستنم. یعنی واقعا" امروز18فروردینه؟![سوال]

مریم

وب زیبایی داری ب منم سر بزن