:[

هعـــی، ســـلــآم :)

مـــآ بســ خستـــه ایــم و فکــر ایــن کــ فـــردـآ همـ بـــآس بــریم مــد خســته تـرمــآن میکـــند...!

خخخــ از همـــه اینـــآ کــ بگــذریم،، از ســوتی هـــآی دبیــر فیــزکمــون نمیشــه گذشــت... :))))

{مــآ همــه رو پــآمون هنــدسه وازه هـــآ،،،}   بحـــث ســره انـــدـآزه الفـــآ (E)،،

- مـــآ: خــآنوم ایــن مثلثـــه متســآوی ســآقینــه پـــ E1 = E2

- دبیــر فیــزیکــ: مثلثــ متســـآوی ساقیـــن داریــم اصلــن؟!؟! :/

- مــآ: :O خـــآنوم متســآوی ســآقیــن،، ایــن دو تـــآش بــآهم مســـآوین،، پــ زــآویش....

- دبیــر فیــزیکــ : اصـــلا قــآئــم زاویـــه متســـآوی ســآقیــن دـآریم،، متســآوی سـآقیــن خــآلی ندـآریــم...! 

مثــلا مثلثــ قــآئمـی کــ یـ زاویــه اشــ 60 و اونــ یکـــی 30 بــآشــه،، یـآ حتــی 59،31! 58، 32

حتـــی اونــی کــ دو تــآ زاویــه اش 45 درجــه اســتو ضلــع یکیـشـ 4 و اونــ یـکــی 5 بــآشه :))))

- مـــآ: :)))))))) O_o :O :|

+ حــآلا رشتـــش ریــآضــی بــوده و از رتبــه هــآی سـ رقمـــی :|! یــآرو فقــط بلــده پــرتکـــرار قلمچـــیو حفظـ کنــه :|

+ چــ بــآرونـــیه :) تکـــی زیــرش قــدمیــدم حیفــ ایــن هوـآی دو نفـــره کــ همشــ زیــرش تهنـــآم...! :(

/ 17 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لیلا

سکوتم را به باران هدیه کردم تمام زندگی را گریه کردم نبودی در فراق شانه هایت به هر خاکی رسیدم تکیه کردم کنار آشیانه تو آشیانه می کنم فضایه آشیانه را پر از ترانه می کنم کسی سوال می کند بخاطر چه زنده ای ؟ و من برای زندگی تو را بهانه می کنم تقصیر دلم چیست اگر روی تو زیبا ست حاجت به بیان نیست که از روی تو پیدا ست من تشنه ی یک لحظه تماشای تو هستم افسوس که یک لحظه تماشای تو رویا ست در خانه ی احساس اگر زمزمه ای است آن زمزمه از توست که در جان دل ما ست من قایق آواره ی دریای تو هستم خوب است بدانی که دلم عاشق دریا ست در حسرت دیدار تو می سوزم و امٌا این دست خودم نیست به حق روی تو زیباست

لیمو شیرین غرغرو

امتحان آیین نامه داشتم ؛ سرهنگ پرسید : “دور زدن” کجا ممنوعه ؟ گفتم تو عالم رفاقت … لبخند زد و گفت پیاده شو قبولی ! سلامتی هر چی بامرامه …

ایه

عالی بود

سولمی

خو راس میگه دیهاصن نداریممم رو حرف بزرگتر حرف نزن خخ

احمد آقا

سلام انتر خانم!! میگما عجب لهجه بامزه ای داری ترشی نخوری یا آخر عمرت شاید یکی تورو بخاطر لهجت گیییریییف!!!خخخخ [نیشخند]

لیلا

یلدا یعنی یادمان باشد که زنگی آنقدر کوتاه است، که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت پیشاپیش یلدات مبارک [ماچ]

احمد آقا

یلدای خییییییلی باحالی بوووود میدونم به هیچ کس غیر من خوش نگذشته.اگرم خوش گذروندی کووووفتت شه!![نیشخند]

لیلا

گفتنــــــد ■ ██ عیــــــنک سیـــــــــاهـــت را ■ ██ بــــردار دنـــــــــــیا پــر از زیباییستــــــ ■ ██ عیـــــنکــــ را برداشــــتمـ ■ ██ وحـشتــــ کردمـــ از ■ ██ هـــــــــیاهـــوی رنـــگــــــها ■ ██ عیـــــــــنکمــ را بدهیــــــد ■ ██ میــــــــــــــخواهمــ به دنــــــــــــیای ■ ██ یکـــــــرنـــــگمــ پناه بـــــــــــرمــ

احمد آقا

سلام انتررر چه عجب اومدی[عصبانی] چییییییییییش فعلا که بدجور دل به لهجه تو دادم.خخخخ دوس دارم تو فقط صحبت کنی و من بگوشم.البته عمرااااااا[زبان]