:|

         ♫♪          بـــآء...! سلیـــم...!

هوووفـــ ایـــن هفتـــه همــ گــذشــ اخـــی...! :))))))))

مــَدُ دیگــه دوســ نــدـآرمـ...! همشــ یــه نوـآختــه...! دبیــرـآی انگـــلمــون هم فقطـ گیــر میــدن بمـ :(

هعـــی...! میــس (مـ) هــم منـــو بـآ دسـ شویــی فــرهنگــی اشتبـــآ گــرفتــه بــود...! عجـــوزه، افـــریته :|

دنیـــآ همــ دیگــ انقـــد بـآلــآ پــآییـــنمــون کــرد تگـــری زدیــم...! و زندگیـــمون شــد پیتـــزـآ مخلـــوط...! :||||

خلــآصــه...! مــــــــــــــــوجــــــــــــم منفـــــــــــیه شــــــــــدیـد....!

هــُل شـــدیــم اسگـــل شــدیم :|||||

+ ایــن بـــود یــه اعلـــآم حضــــور رغـــت انگـــیز ( رغــت، رقــت، رغـــط، رقــط :))))) )

+ ♥ ...|... ♥ عیـــدتونــ مبــــــآرکــآ

/ 1 نظر / 16 بازدید
kimia

سلوم رهاخوجمله. دلم حسابی تنگولیده بود واست. عیدت مبارک...